(1)
Eesti Arsti toimetus. Teadustöö Stipendium üliõpilasele. EA 2024.