(1)
Eesti Arsti toimetus. Uus Teadusdoktor Keiu Heinla. EA 2024.