(1)
Eesti Arsti toimetus. Uus Teadusdoktor Laura Roht. EA 2024.