(1)
Lapidus, N. Tsütoloogia Patoloogia Osana tänapäeva Meditsiinis . EA 2002.