(1)
Põlluste, K. Tervishoiutöötajate pädevuse Hindamine Ja Tagamine . EA 2002.