(1)
Zilmer, K. HI-Viirusega tööalase Nakatumise vältimine Ja kokkupuutejärgne profülaktika tervishoiutöötajatel . EA 2002.