(1)
Eesti Arstide Liidu üldkogu pöördub Eesti Avalikkuse, Riigikogu Ja Vabariigi Valitsuse Poole järgmise Avaldusega . EA 2003.