(1)
Lang, K. Haigusregistrite Andmekvaliteedi Uurimise Meetodid . EA 2003.