(1)
Silm, H.; Järv, H.; Kingo, K.; Karelson, M.; Naaber, P. Küüneseenhaigusesse Haigestumise Sagedus Eestis. EA 2003.