(1)
Rätsep, A. Teist tüüpi Diabeediga Haigete Ravikuulekust Mõjutavad Patsiendipoolsed Tegurid – Kvalitatiivne Uuring . EA 2003.