(1)
Zilmer, M.; Kokassaar, U. Magneesium – Organismile hädavajalik Element . EA 2003.