(1)
Kaasik, A.-E. Ravitavuse Piirid: Kas Eetikaprobleem? . EA 2003.