(1)
Kikoš, G.; Kutsar, K.; Krupskaja, L.; Priimägi, L.; Jaroslavtsev, N.; Tallo, T.; Tefanova, V.; Lisitsina, S. B- Ja C-Viirushepatiidid – Aktuaalne Epidemioloogiline Probleem Eestis Viimasel aastakümnel . EA 2004.