(1)
Aktuaalne Intervjuu. Eesti Tervishoid – Kas Tume Tulevik?. EA 2004.