(1)
Taba, P.; Seeman, S.; Tomberg, T.; Adamson, V. Listeria Monocytogenes ’e Põhjustatud Meningoentsefaliit . EA 2004.