(1)
Kokkulepe Tervishoiuala töötajate Miinimumtunnitasu Kehtestamise Kohta . EA 2004.