(1)
Landõr, A.; Maaroos, J.; Ojamaa, M.; Ignatjeva, N. Naisüliõpilaste Kehalise Arengu Ja Tervise käitumistrendide analüüs . EA 2004.