(1)
Lapidus, I. Angiotensiin II Retseptorite Blokaatorid (antagonistid) Ja Nende Koht tänapäeva Kardioloogias . EA 2004.