(1)
Raal, A.; Aasmäe, B.; Volmer, D.; Jaagola, M.; Veski, P.; Kingisepp, P.-H.; Kokk, S.; Hinrikus, T. Farmaatsiaterminoloogia Ja Euroopa farmakopöa . EA 2004.