(1)
Karki, T. Ravimiresistentsus Eestis . EA 2004.