(1)
Anderson, A. Psüühikahäirega Inimene ühiskonnas . EA 2004.