(1)
Asser, T. Ajuhaiguste Põhjustatud Tervisekadu . EA 2004.