(1)
Kork, A. Eesti Arstide Liidu Tegevus Aastal 2005 . EA 2005.