(1)
Vaher, A.; Asser, T. Spontaanne Willisi Ringi Oklusioon Ehk Morbus Moyamoya . EA 2005.