(1)
Oviir, S. Eesti Positsioon Euroopa tervishoiusüsteemis . EA 2005.