(1)
Kööp, A.-L. Eesti Ortopeedia Rajaja Bernhard Jürgens – 110 Aastat sünnist . EA 2005.