(1)
Arend, A.; Aunapuu, M. Eponüümid Morfoloogias – Vana Anatoomikumi Teadlaste Panus . EA 2005.