(1)
Pasternack, A. Eetikal on üha Suurenev tähtsus Arsti töös . EA 2005.