(1)
Roots , O. Polüklooritud Dioksiinide, polüklooritud Furaanide Ja Dioksiinisarnaste polüklooritud bifenüülide Sisaldus Eesti Toidus – Võis . EA 2005.