(1)
Tikkanen, M. J. Koronaartõve vältimine Soomes . EA 2005.