(1)
Tikkanen, M. J. Koronaartõve vältimine Soomes. EA 2005.