(1)
Lutsar, I. HI-Viirusinfektsioon Kui Globaalne Probleem . EA 2005.