(1)
Tomberg, T. Nüüdisaegse Neurorehabilitatsiooni Võimalused. EA 2005.