(1)
Põlluste, K.; Lember, M.; Kalda, R. Arstiabi kättesaadavus Kroonilise Haigusega Inimeste Hinnangul . EA 2006.