Liiver, A., Karu, K., Tiivel, M., & Muda, P. (2006). Vasaku vatsakese massi ehhokardiograafilise hindamise metoodika ja ehhokardiograafia näidustused hüpertooniatõvega patsientidel . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10031