Muru, K., Sitska, M., & Reimand, T. (2008). Loote kromosoomihaiguste sünnieelne diagnostika: kokkuvõte II trimestri vereseerumi sõeltesti tulemustest Eestis . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10430