Valdre, E., Ross, P., Tsepelina, K., Veskis, K., Vaino, T., & Kaalep, H.-J. (2014). Radioloogiauuringute vastuste lühendite ja lühendamise korpuslingvistiline analüüs . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.11583