Jaal, J., Kase, M., Jõgi, T., Tammaru, M., Ojamaa, K., & Mägi, M. (2014). Vähihaigestumus 15–44aastaste Eesti noorte hulgas ajavahemikul 1980–2009 . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.11622