Orumaa, M., Lang, K., Mägi, M., Pärna, K., Aareleid, T., & Innos, K. (2015). Eesti vähiregistri andmete valiidsus aastatel 1995–2008 . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.12130