Lett, M. M. (2017). Nüüdisaegsed psühhotroopsed ained ning nende mõju hingamisfunktsioonile. Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.13879