Kolk, H. (2018). Multidistsiplinaarne geriaatriline hindamine – võimalus eaka inimese probleemide ja vajaduste objektiivseks hindamiseks ning ressursside otstarbekaks kasutamiseks. Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.14123