Thomson, S., Evetovits, T., & Cylus, J. (2018). Kaitse suurte ravikulude eest Tšehhis, Eestis ja Lätis: kolm kõrge sissetulekutasemega riiki – kolm erinevat kogemust. Eesti Arst. Retrieved from https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14172