Sults, M. (2018). Privaatsusõigus hoolekande- ja tervishoiuasutustes. Õiguskantsleri kontrollkäikudel tuvastatud probleemid. Eesti Arst. Retrieved from https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14183