toimetus, E. A. (2019). In memoriam toimetaja Elna Martson. Eesti Arst. Retrieved from https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14733