Tammik, O., & Everaus, H. (2019). Kaheetapiline maksaresektsioon koos maksa poolitamise ja portaalveeni ligeerimisega (ALPPS) – uus meetod jäme- ja pärasoolevähi maksametastaaside ravis. Eesti Arst. Retrieved from https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/15542