Sljusartšuk, A.-M. (2020). Bakterite roll kartsinogeneesis ja vähi medikamentoosse ravi efektiivsuses. Eesti Arst. Retrieved from https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16427