Padrik, P., & Tõnisson, N. (2020). Rinnavähi personaalse preventsiooni vajadus ja võimalused . Eesti Arst. Retrieved from https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16466