keskkonnatervise töögrupp, E. A. S. (2020). Tervisemõjude toomine kliimaarutelude keskpunkti on tervishoiuvaldkonna ülesanne. Eesti Arst. Retrieved from https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16868