Nerman, J., Hiie, A., & Laisaar, T. (2020). Nööppatareist tingitud trahheoösofageaalne fistul: haigusjuhu kirjeldus ja kirjanduse ülevaade. Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.vi.16933