Szirko, G., & Siiak, S. P. (2021). Günekomastia haigusjuhu kirjeldus ja tänapäevane käsitlus. Eesti Arst. Retrieved from https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/17743